Deelname – Quick Scan beschut nieuw


Het ministerie van SZW heeft enkele signalen van gemeenten ontvangen dat reguliere werkgevers een drempel voelen om nieuw beschutte werkplekken te realiseren vanwege het niet meetellen van deze banen voor het invullen van de Banenafspraak. In haar Kamerbrief[1] over ‘simpel switchen in de participatieketen’ kondigt Staatssecretaris Van Ark een quickscan aan onder gemeenten en werkgevers om na te gaan in hoeverre dit breder speelt. Berenschot voert dit onderzoek uit.

Indien uw gemeente nieuw beschutte werkplekken realiseert bij reguliere werkgevers ((voormalig) SW-bedrijven of de gemeente zelf vallen hier niet onder, (zorg)ondernemingen of sociale firma’s wel) of hieraan werkt, dan kunt u hieronder uw contactgegevens achterlaten. Daarmee maakt u kenbaar dat Berenschot u mag benaderen voor een kort telefonisch interview van een half uur. Uw contactgegevens zullen enkel voor dit doeleinde gebruikt worden.

[1] Kamerbrief 27 december 2018 ‘Simpel switchen in de participatieketen’ door Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Door het verzenden van dit formulier geeft u Berenschot toestemming om uw gegevens te verwerken. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.