Aanmeldformulier Tweede miniconferentie: Grip op de in- en uitstroom (Hoe bereik je als gemeente de participatiewet-doelen en beperk je de BUIG-uitgaven?)


Stap 12
Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Welke workshop wilt u bijwonen voor ronde 1? *
Welke workshop wilt u bijwonen voor ronde 2? *

Informatie over de workshops:

Workshops ronde 1

  • Slimme inrichting van mijn uitvoeringsorganisatie(s); Luc Severijnen (Rotterdam), Jan Smets (Weener XL), Martin Heekelaar (Berenschot); preventie aan de poort, aandacht voor het zittend bestand, hoe nieuwe doelgroepen in te passen?
  • Beschutte arbeid; Paul Schenderling (Berenschot), Egbert Lichtenberg (Cedris); Toegevoegde waarde beschutte arbeid. Recent onderzoek van Berenschot en Cedris. Wat is de verhouding ten opzichte van arbeidsmatige dagbesteding?
  • VSO/Pro-jongeren; Ad Baan (Berenschot); VSO/Pro-jongeren kunnen een beroep doen op de Participatiewet en via de gemeente aan de slag worden geholpen. Hoe organiseer je dat en hoe doe je dat financieel verantwoord?
  • Zicht op de budget- en uitgavenbepalende factoren; Daniëlle ter Haar, John Zevenbergen (ministerie van SZW); toelichting op het verdeelmodel, het vangnet en de rekentool. Wat zijn de onderliggende factoren van de verdeling van het BUIG-budget? Hoe werkt het vangnet? Welke informatie biedt de rekentool voor het sturen op je uitgaven?

Workshops ronde 2

  • Meer mensen aan de slag door detacheren en LKS; Maarten Adelmeijer (Berenschot); In hoeverre bieden detacheren (en inleenvergoedingen te ontvangen) en loonkostensubsidies de mogelijkheid om te besparen op het BUIG-budget?
  • Effectieve sturing op handhaving; Bram Berkhout (Berenschot), Evert Jan Slootweg (Divosa) en gemeente Groningen; belang van goede stuurinformatie en handhaving voor volume- en uitgavenbeheersing. Benchmarking en laatste trends.
  • Ontwikkelen van het vakmanschap; het verschil tussen Ja, maar en Ja, en. Egmont Tilleman (Berenschot) met inbreng van casus gemeente Utrecht; De Participatiewet stelt nog hogere eisen aan de resultaatgerichtheid van medewerkers dan de Wet werk en bijstand en de Wsw. Om welke vaardigheden gaat het bij deze competentie? Hoe stimuleren en ontwikkelen we deze vaardigheden?

Kosten voor deelname

De kosten voor deelname aan deze miniconferentie bedragen € 100.

Facturatie gegevens: