Bestelformulier Passend leiderschap


Door bijgaand bestelformulier in de vullen, krijgt u het boek 'Passend leiderschap' thuisgestuurd (verkoopprijs € 21,50 inclusief BTW, exclusief verzendkosten).

Stap 12
Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Dhr./ Mevr. *

Algemene voorwaarden bestelling publicaties Berenschot

Berenschot Groep B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Berenschot Groep B.V. kenbaar heeft gemaakt. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Berenschot Groep B.V. te melden. Berenschot Groep B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te ontbinden.
Berenschot gebruikt uw gegevens alleen voor de bestelling van deze publicatie.

Ik ga akkoord met bovengenoemde voorwaarden *