Cultuuronderzoeken


Op deze pagina vindt u een overzicht van cultuuronderzoeken die wij in verschillende sectoren hebben uitgevoerd. Klik op het icoon om de referentie te lezen.

test-imagemap-cultuuronderzoeken-2 Gemeente - Berichten in de media Hogeschool - Intimidatie door een coördinator ZBO - Onderzoek sociale veiligheid Ziekenhuis - Zeer onveilige cultuur

Hotspots

Ziekenhuis - Zeer onveilige cultuur

Berenschot heeft onderzoek gedaan n.a.v. een melding inzake de aanwezigheid van een ‘zeer onveilige’ cultuur. Een groot aantal medewerkers, teamleiders en een RVE-manager zijn geïnterviewd, waarna er sprake bleek van veranderingen die leidden tot zwaardere eisen aan het personeel zoals (na)scholingseisen, algemene cultuurkenmerken van het ziekenhuis en de persoonlijke stijl van leidinggeven van de RVE-manager. Naast een uitspraak over en consequenties voor de individuele leidinggevende, heeft het onderzoek geleid tot maatregelen op het gebied van cultuur, leidinggeven en HRM.

Hogeschool - Intimidatie door een coördinator

Na aanhoudende wederzijds signalen van (seksuele) intimidatie tussen o.a. een coördinator en een medewerker, heeft Berenschot een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. De digitale correspondentie tussen betrokkenen is geanalyseerd en verschillende medewerkers zijn geïnterviewd. Na ontvangst van het rapport meldt de bestuurder: De in het rapport getrokken conclusies alsmede de daaraan verbonden aanbevelingen worden onderschreven en zoals reeds eerder is aangegeven, overgenomen door Hogeschool [ ].

Gemeente - Berichten in de media

Het onderzoek was in gang gezet naar aanleiding van berichten in de media van (ex) medewerkers over de negatieve cultuur binnen de gemeente. Opdrachtgever: “... [het onderzoek] is op een zeer zorgvuldige, integere wijze gebeurd. Door de onomstreden werkwijze is er vanuit de organisatie veel draagvlak voor uitkomsten van het rapport. Het rapport geeft een helder beeld van de cultuur en de geconstateerde problemen. En kan heel goed dienen als vertrekpunt voor de noodzakelijke verbeteringen. Een volgende keer zou ik zonder enige twijfel weer kiezen voor dit team van Berenschot.”

ZBO - Onderzoek sociale veiligheid

Binnen een afdeling van een ZBO werden gevoelens van onveiligheid geuit die in relatie stonden tot een medewerker. De werkgever heeft Berenschot opdracht gegeven om een objectief en onafhankelijk beeld te schetsen van de feiten. De concrete aanbevelingen zijn opgevolgd.