Cyber Crisis Management


De effectiviteit van een goede cybercrisisorganisatie en werkwijze wordt aanzienlijk vergroot door een goede voorbereiding. Weten wie wat moet doen en waar de verantwoordelijkheden liggen in geval van een cyberaanval is cruciaal. Essentieel daarbij is het trainen en opleiden van mensen in uw organisatie. Een cybercrisisorganisatie en werkwijze hebben namelijk alleen waarde wanneer uw medewerkers deze kennen en gebruiken.

Berenschot beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van crisisoefeningen bij de overheid en het bedrijfsleven. Zo hebben we onder andere de nationale cyberoefening ISIDOOR 2 georganiseerd. Onze experts verzorgen oefeningen waarin deelnemers tijdens real-life scenario’s een cybercrisis doorlopen en van feedback worden voorzien. Dit kan op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en verschilt steeds qua technische complexiteit.

Daarnaast kunnen we voor u in kaart brengen waar uw organisatie zich binnen de keten bevindt en welke kwetsbaarheden daarmee gepaard gaan. Met betrekking tot ketenrelaties kan een cyberincident binnen een andere organisatie immers ook doorwerken in de productie en dienstverlening van uw organisatie (en omgekeerd). Tevens kunnen wij u tevens adviseren over de inrichting van verschillende ICT-beveiligingsteams en ‑functies (CISO, SOC, CERT, CSIRT).

Ook heeft Berenschot veel ervaring met het ontwerpen van crisisstructuren, inclusief de bijbehorende werkwijze. Deze structuur en werkwijze worden samengevat in een handboek. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om een (cyber)incident te kunnen melden, het kunnen opschalen in de crisisorganisatie en het samenwerken en informatie uitwisselen intern in uw organisatie en met andere betrokken partijen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultants.