Beweging creëren


Succesfactor voor veranderen is dat mensen hun intrinsieke motivatie kunnen koppelen aan het ‘waarom’ van de verandering. Alleen dan zullen mensen de verandering omarmen, in beweging komen en daadwerkelijk nieuw gedrag vertonen. Die beweging kunt u creëren door in te spelen op de volgende vier aspecten:

Afbeelding 1. Doen Begrijpen Kunnen Begrijpen

Hotspots

Doen

Veranderen is doen! Geef uw mensen de ruimte om nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden uit te proberen.

Begrijpen

Randvoorwaarde voor het meegaan in verandering is dat mensen precies begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

Kunnen

De juiste kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat uw mensen kunnen meebewegen met de verandering.