Artikel Human Capital Agenda – Utrecht Zorg


Maandag 9 november is er een artikel verschenen in het Inspiratiemagazine Utrecht Zorg over innovatieve koplopers in de zorg.

Annette de Groot (directeur van Utrechtzorg) en Johan Stuiver (senior managing consultant bij Berenschot) hebben samen een artikel geschreven over innovatieve koplopers in de zorg. Het artikel is geplaatst in het Inspiratiemagazine van Utrecht Zorg en is afgelopen maandag verspreid aan alle deelnemers van de werkconferentie van Utrecht Zorg. In het artikel wordt ingegaan op het nut en noodzaak van de Human Capital Agenda Gezond (HCA) in de regio Utrecht. Johan werkt momenteel in opdracht van Utrecht Zorg als kwartiermaker deze HCA uit in samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen en de Economic Board Utrecht.

Lees het gehele artikel hier. Het artikel staat op pagina 6/7.