Berenschot Groep en de stichting UAF hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten


Met het aangaan van deze overeenkomst onderstreept Berenschot haar maatschappelijke betrokkenheid en haar inzet om vluchtelingen te helpen zo snel mogelijk in de Nederlandse samenleving te integreren middels het verkrijgen van werk.

De ondertekening vond plaats op het kantoor van Berenschot door mevrouw Mardjan Seighali (directeur UAF) en de heer Theo Camps (bestuursvoorzitter Berenschot Groep). Berenschot heeft zich gecommitteerd om werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen, mentorschappen in te richten, vluchtelingen actief te laten participeren in hun inhouse wervingsdagen, training te geven op het gebied van succesvol solliciteren en pro bono sponsering aan het UAF.

500_img_0278 (1)