Berenschot helpt de Plastic Soup Foundation in Amsterdam


Marine litter is een wereldwijd probleem. Vaak het meest zichtbaar door kunststoffen, omdat deze materialen blijven drijven en niet 1-2-3 vergaan. Marine litter is dichterbij dan je denkt en niet exclusief voor de Stille Oceaan. Vandaar dat de Plastic Soup Foundation, NRK, Plastics Europe en Berenschot voor de gemeente Amsterdam een boardroomsessie hebben aangeboden om de Amsterdamse Grachten schoon te houden.

In het kader van onze in-kind MVO inspanningen als Berenschot hebben Joost Krebbekx en Niki Lintmeijer afgelopen woensdag een boardroomsessie gefaciliteerd met 18 stakeholders uit Amsterdam, om initiatieven te ontwikkelen om deze Plastic Soup uit de Amsterdamse grachten te elimineren. Hierbij ging het met name om het vinden van oplossingen gericht op het voorkomen van zwerfafval in de stad. Een blik op de keten van afval en de rol van de consument hierin stond in deze aanpak centraal. In totaal werden 30 verschillende Amsterdam-specifieke oplossingen bedacht en daarvan 4 serieuze oplossingen verder uitgewerkt. Initiatiefnemers zullen deze oplossingen aan de Gemeente Amsterdam aanbieden.


Interne links