Opdracht: Berenschot verwerft subsidie voor SOPRA demonstratie project van Alfen B.V.


Alfen (www.alfen.nl) heeft recent een innovatief systeem ontwikkeld – genaamd SOPRA – voor autonome, duurzame elektriciteitsnetten. In afgelegen gebieden zonder elektriciteitsnet – zoals in veel opkomende markt- en ontwikkelingslanden – bestaat nu al een gezonde business case en een enorm marktpotentieel voor het systeem, maar er is nog enige terughoudendheid om individueel het volle risico van ‘eerste toepasser’ aan te gaan.

Alfen wil daarom – samen met een Nederlandse cacaoproducent – een demonstratieproject met SOPRA realiseren voor een grote fabriek in Nigeria. Daarbij is sprake van een optimale inzet van 3 verschillende soorten duurzame energiebronnen, namelijk een groot PV-systeem voor elektriciteit, in combinatie met een biomassa- en restwarmtehergebruik-installatie voor de benodigde proceswarmte. Het geheel gaat de fabriek een besparing van 1,23 miljoen (!) liter dieselolie en qua kosten een besparing van € 1,26 miljoen per jaar opleveren.

Peter van Rijsbergen heeft in oktober 2014 de opdracht verworven om voor dit ruim € 6 miljoen kostende demonstratieproject een subsidie te verwerven op basis van ‘no cure no pay’. Met de introductie medio 2014 van de nieuwe subsidieregeling “Demonstratie Energie Innovatie” (DEI) van de Topsector Energie, leek dit zelfs voor een project in Nigeria mogelijk. Berenschot heeft Van Alfen geadviseerd bij het opzetten van het project en de financiering ervan, waarbij optimaal werd voldaan aan de DEI-beoordelingscriteria. Omdat er nog maar 2 weken tijd was voor het indienen van een aanvraag en deze erg complex en omvangrijk was, zijn in het begin Hedde Rijkes en gaande het traject ook John Eisses erbij betrokken geraakt. Door middel van een zo efficiënt mogelijke inzet en samenwerking, het ontwijken van vele zichtbare en onzichtbare valkuilen én het stug – 24 per 7 – doorzetten en volhouden, is de aanvraag uiteindelijk toch nog tijdig gereed gekomen. En met succes!

Na enkele spannende maanden kwam op 14 april jl. het verlossende bericht dat de aanvraag Van Alfen – na een felle concurrentie met nog 47 andere aanvragers – tot de selecte groep winnaars voor deze regeling behoort en daarmee kan rekenen op een subsidie van bijna € 3 miljoen.


alfen_tussenvariant