Berenschot presenteert onderzoek toekomst Sociale werkvoorziening Noord Veluwe


Berenschot heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van De Sociale Werkvoorzieing in de gemeenten Nunspeet, Putten, Elburg, Nijkerk, Harderwijk, Ermelo en Oldebroek.Dit onderzoek is een vervolg op een eerdere verkenning in 2014. De aanleiding voor het onderzoek zijn de nieuwe verantwoordelijkheden en taken die gemeenten hebben vanuit de Participatiewet. Deze wet is in januari 2015 is ingevoerd

De opdracht was om de voor- en nadelen te onderzoeken van het privatiseren van (onderdelen van) de sociale werkvoorziening. Tegelijk keken de onderzoekers naar de mogelijke rol van deze bedrijven bij de uitvoering van de Participatiewet.

Op woensdag 17 juni was Ad Baan aanwezig op een bijeenkomst in de Gemeente Ermelo om de uitkomsten van vervolgonderzoek toekomst SW Noord Veluwe te presenteren. Bekijk de presentatie.