Cursus lobbyen voor gemeenten begint in maart


In maart 2016 begint de nieuwe editie van de cursus 'Strategisch positioneren en lobby'. Voor strategen, projectleiders en lobbyisten van gemeenten en organisaties die veel met gemeenten te maken hebben.

Cursusleiders zijn Jur de Haan (Zunderdorp) en Erik van Venetië (associé van Berenschot).

Belangrijke elementen in de cursus zijn:

  • Inspirerende sprekers over positie kiezen en handelen binnen complexe beleidsomgevingen;
  • Veel aandacht voor de eigen werksituatie, uitwisseling van ervaringen en discussie;
  • Kenmerken van de lobby-nieuwe-stijl;
  • Veel aandacht voor samenwerkingsvraagstukken;
  • Het gebruik van relevante literatuur om te reflecteren op de eigen werkpraktijk;
  • Gesprekken met Tweede Kamerleden, bestuurders en departementale topambtenaren over hoe zij aan kijken tegen een effectieve lobby.

Bekijk het programma hieronder en meld je aan bij Erik van Venetië.

Modules

Module 1, dinsdag 8 maart 2016. Thema: Complexiteit

Prof. dr. Geert Teisman spreekt over complexe beleidsomgevingen en hoe overheden en maatschappelijke organisaties zich moeten positioneren en gedragen om in samenwerking met andere partners tot betekenisvolle resultaten te komen. Zijn verhaal verrast. Na de lunch gebruiken we de literatuur om het verhaal van Geert Teisman beter te plaatsen en gaan we aan de slag met het maken van stakeholderanalyses. Iedere deelnemer krijgt een exemplaar van Het Grote Lobbyboek en we staan stil bij de voorbereidingen van de volgende module.

Module 2, dinsdag 12 april 2016. Thema: Lobby

We pakken Het Grote Lobbyboek van Erik van Venetië erbij. We brengen de casus ‘Kevin’ ten tonele en fileren de lobbystrategieën die we uit deze casus kunnen halen. We bespreken de laatste trends in public affairs en de gevolgen daarvan voor de lobbypraktijk. In de middag brengen we de opgedane kennis in de praktijk. Een gastspreker introduceert een concreet lobbyvraagstuk. We gaan in groepen een advies maken en vervolgens presenteren. Met de gastspreker beoordelen we welk advies het beste gaat werken.

Module 3, dinsdag 10 mei 2016. Thema: Samenwerking

We zijn in deze module op excursie bij een van de deelnemers. We stellen beleid en praktijk op uiteenlopende domeinen in een van de deelnemende steden centraal. We gaan in gesprek met Frans Soeterbroek van de Ruimtemaker: hoe kunnen overheden en maatschappelijke organisaties aansluiten bij de netwerksamenleving? En hoe doet onze gastheer of -vrouw voor deze module dat? Na de lunch gaan we dieper in op het thema samenwerking. Dat wordt voorbereid met de gemeente in kwestie. We verkennen de spanningsvelden binnen de regionale samenwerking en we inventariseren de succesfactoren in de relaties met maatschappelijke partners. In de gezamenlijke nabespreking komen de leerpunten aan de orde voor de eigen werkpraktijk.

Module 4, woensdag 1 juni 2016. Thema: Den Haag

Deze module vindt plaats in Nieuwspoort. De centrale vraag is: welke beïnvloeding werkt in politiek en ambtelijk Den Haag? De deelnemers interviewen Tweede Kamerleden, Haagse topambtenaren en lobbyisten. Wat hebben zij nodig? Wat werkt? Het resultaat van de dag is een scherper beeld van de context waarin landelijke beslissers opereren om daarmee de eigen effectiviteit te verbeteren.

Module 5, donderdag 30 juni 2016. Thema: Ik en mijn bestuurder

In de laatste module kijken we naar het interne samenspel. Hoe maak je voortgang in relatie met de collega’s en vooral: hoe maak je de relatie met je eigen bestuurder of directeur productief? Over de kansen en valkuilen praten we met een gemeentesecretaris. De literatuur geeft aanknopingspunten voor reflectie op de interne dynamiek. Elke deelnemer ‘pitcht’ een eigen issue, in een intervisie-setting reflecteren we op kansen en mogelijkheden om de dilemma’s hanteerbaar te maken.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 2.250,- exclusief btw per deelnemer.