Esther Raats-Coster benoemd tot commissaris Berenschot Groep


Mevrouw Esther A.G. Raats-Coster is op 17 september jl. benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van adviesbureau Berenschot. Voor deze commissarisplek had de Ondernemingsraad het recht van voordracht. Esther Raats-Coster neemt de plaats in die was ontstaan na het aftreden van Michiel Westermann op 24 juni jl. als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Mevrouw Raats-Coster heeft een aantal bestuurlijke functies: zij is o.a. voorzitter van de Raad van Commissarissen Rabobank Groene Hart Noord, vice-voorzitter van woningbouwcoöperatie De Vooruitgang, lid van de Governance Commissie van Rabobank Nederland en lid van het bestuur van de Vereniging Achmea. Tot april 2015 was Esther Raats-Coster voorzitter van PZO (grootste belangenbehartiger voor zzp’ers) en lid van de Sociaal Economische Raad.

Met haar voormalige bedrijf (een wereldwijde leverancier van accessoires op het gebied van multimedia) dat zij in 2008 verkocht, verwierf zij in 2006 de titel Zakenvrouw van het jaar.


500_mevrouwe.raats