Even voorstellen: bestuur Stichting Berenschot Beheer


Na de herziening van de structuur en de governance van Berenschot in het afgelopen jaar is op 25 augustus 2015 het nieuwe bestuur van Stichting Berenschot Beheer aangetreden. Dit bestuur bestaat vooralsnog uit vier leden (vlnr. Ruud Vreeman, Piet Moerland (voorzitter), Pauline Bieringa en Peter Elverding)

De Stichting Berenschot Beheer beheert de aandelen (‘in de dode hand’) van Berenschot en treedt op als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Op 30 juni a.s. van 16.30 – 17.00 uur vindt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders plaats. Alle medewerkers van Berenschot Groep B.V. zijn hierbij uitgenodigd als toehoorder aanwezig te zijn.

rvb-2_2016