Berenschot voert selectietraject uit voor de Jaarbeurs


Berenschot heeft een selectietraject uitgevoerd voor de Jaarbeurs, in het kader van een breed reorganisatietraject. In het afgelopen jaar zijn in het kader van een professionaliseringsslag de verschillende entiteiten van de jaarbeurs geïntegreerd tot één jaarbeurs-organisatie.

Een selectietraject voor de Jaarbeurs, in het kader van een breed reorganisatietraject (opdrachtsom: minimaal € 65K). Een mooie, nieuwe klus voor A&O die in nauw samenspel met de collega’s van HROI tot stand is gekomen. In het afgelopen jaar zijn in het kader van een professionaliseringsslag de

Deze samenvoeging vroeg om herijking en integratie van bestaande HR instrumenten, waaronder het beloningsbeleid, de arbeidsvoorwaarden en het performance management. Dit leidde vorig jaar al tot een viertal mooie opdrachten voor Berenschot op het gebied strategisch beloningsbeleid, benchmarking van managementfuncties, inrichting van performance management en de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Voor de afdeling Sales & Delivery betekende de reorganisatie dat ongeveer 120 mensen boventallig zijn verklaard en zijn uitgenodigd om te solliciteren naar de nieuwe posities. Berenschot assisteerde en adviseerde de organisatie bij het op basis van zorgvuldigheid en kwaliteit vervullen en bemensen van de verschillende, nieuwe functies en posities. Dat betekent dat we aan de slag zijn gegaan met online-competentiescans, integrale selectie-assessments en workshops voor het voeren van selectiegesprekken. Tevens verzorgden we de procesbegeleiding bij de besluitvorming rondom de benoemingen.


logo jaarbeuers