A+O Metalektro en Berenschot gaan verder met duurzame inzetbaarheid


In het project kan een bij A+O Metalektro aangesloten bedrijf binnen vier activiteiten zelf actief aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De acties zijn erop gericht om medewerkers met de juiste competenties gezond, gemotiveerd en wendbaar te laten zijn en blijven, met daarnaast voldoende ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling in hun loopbaan. De bedrijven kunnen kiezen voor een geïntegreerde aanpak van verschillende onderdelen of voor één (of meerdere) van de activiteiten.

Duurzaam Meedoen in de Metalektro

De afgelopen jaren hebben 23 bedrijven in de Metalektro bewezen dat er in relatief korte tijd grote successen te boeken zijn op het gebied van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Berenschot en A+O Metalektro begeleidden bedrijven bij het opstellen en implementeren van een actieplan naar een beter inzetbaar personeelsbestand. Het project Duurzaam Meedoen is gefinancierd door de sociale partners en in opdracht van de Raad van Overleg Metalektro uitgevoerd door A+O Metalektro in samenwerking met Berenschot.

Bedrijven zijn aan de slag gegaan met maatregelen om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Zo hebben verschillende organisaties gebruik gemaakt van een inzetbaarheidsmatrix om de vaardigheden van medewerkers in kaart te brengen. Dit maakt het mogelijk om medewerkers te rouleren op verschillende plekken binnen de organisatie. Dit wordt gekoppeld aan het 1=3=1 principe, dat wil zeggen dat een persoon op drie plekken inzetbaar is en op een plek drie personen inzetbaar zijn. Andere bedrijven focusten zich bijvoorbeeld op het gesprek tussen de medewerker en leidinggevende. Op verschillende manieren kan de inzetbaarheid van de medewerker in het gesprek terugkomen, bijvoorbeeld door dit te verwerken in de ‘leidraad functioneringsgesprekken’. Ook worden leidinggevenden getraind in het signaleren van inzetbaarheidsrisico’s. Voor meer voorbeelden van succesvolle implementaties, zie de filmpjes.

Ieder bedrijf heeft het stappenplan van Berenschot gevolgd en is op die manier gekomen tot maatregelen die zijn geïmplementeerd in de organisatie. Binnen Duurzaam Meedoen bleek de succesfactor om naast ambitieus ook vooral realistisch te zijn. Het project opdelen in praktische, kleine stappen zorgt ervoor dat acties snel en effectief kunnen worden opgepakt, ook als het project door de waan van de dag naar de achtergrond wordt geduwd. Ook het delen van resultaten tussen deelnemende bedrijven onderling en in de regio’s droeg bij aan het succes van het project. Naast contact buiten de organisatie, is draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie een voorwaarde voor succes. Elke organisatie had een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van directie, HR en OR. De behaalde resultaten werden gedeeld tijdens een afsluitend congres.

Meer informatie

De adviseurs van Berenschot zetten hun jarenlange ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid ook graag in voor andere sectoren.

Voor meer informatie A+O Metalektro: Monique de Haan (tel. 06-27 06 56 53) of Melanie Lancel (tel. 06-16 30 40 03).