Minister Plasterk bezoekt de bouwplaats van Hospital Nobo Otrobanda


Berenschot International is, via de uitvoeringsorganisatie USONA, sinds 2011 belast met de begeleiding van de nieuwbouw van het ziekenhuis op Curaçao. Deze nieuwbouw vervangt het huidige St Elisabeth Hospitaal dat sterk verouderd is en al lang niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Op 21 januari jl bracht minister Ronald Plasterk van BZK samen met zijn Curacaose collega van Gezondheidszorg minister Bernard Whiteman een bezoek aan de bouwplaats van het nieuwe ziekenhuis, alwaar het storten van de betonnen fundering in volle gang is. Eind 2017 moet het ziekenhuis worden opgeleverd.
Naast de totstandkoming van een nieuwe moderne accommodatie, wordt in de komende jaren ook fors geïnvesteerd in het transitie-proces van de organisatie van het huidige St Elisabeth Hospitaal naar het nieuwe ziekenhuis. In het transitieproces – dat eveneens wordt begeleid door Berenschot International – staat human capital centraal. Het zijn immers uiteindelijk de mensen, straks werkzaam in het nieuwe ziekenhuis, die moeten zorgen voor een optimale dienstverlening aan de patient en voor een moderne en efficiente bedrijfsvoering.