Opdracht: OCW en VNG, i.s.m. PO- (primair onderwijs) en VO-raad (voortgezet onderwijs)


Berenschot heeft – in nauwe samenwerking met ICS adviseurs als onderaannemer – voor OCW en VNG en de sectorraden PO en VO de opdracht verworven voor het uitvoeren van een project in het kader van de door-decentralisatie van de onderwijshuisvesting.

Het project heeft tot doel schoolbesturen en gemeenten in staat te stellen tot het maken van een goede afweging, wanneer zij met elkaar in gesprek zijn over de verantwoordelijkheidsverdeling in de onderwijshuisvesting.

Het afwegingskader kan – zodra het voltooid is – zowel door gemeenten als schoolbesturen worden gebruikt en gaat helpen bij de dialoog over de meest effectieve en efficiënte samenwerkingsvorm voor de betreffende partijen op het gebied van huisvesting.


Schoolbord LR