Opdracht: Strategische verkenning veiligheids- en crisismanagement Rijkswaterstaat


Berenschot gaat in opdracht van RWS onderzoek doen naar de huidige opzet van veiligheids- en crisismanagement binnen 4 van de 11 veiligheidsdomeinen van RWS om daarna samen met experts van binnen én buiten RWS een generiek afweegkader te ontwikkelen voor de prioriteitsstelling van het gehele veiligheids- en crisismanagement naar de toekomst.

Voor de uitvoering is een multidisciplinair team samengesteld bestaande uit twee hoogleraren (prof. Dr. Mark van Twist en prof.dr. Ira Helsloot) en een team van experts vanuit diverse adviesgroepen.


Waterzuivering_LR