Overlijden Jaap van Rijn, oud-voorzitter bestuur Stichting Berenschot Beheer


Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden op 8 februari 2015 van de heer Mr. J.J. van Rijn

De heer Van Rijn was van 1983 – 1995 lid, later voorzitter van het bestuur van Stichting Berenschot Beheer.

Berenschot is hem veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet voor onze organisatie gedurende vele jaren.

Wij herinneren ons zijn warme betrokkenheid bij ons bedrijf.

Wij wensen zijn echtgenote en overige familieleden veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.

G.H.B. Verberg, voorzitter bestuur Stichting Berenschot Beheer/Raad van Commissarissen

Th.W.A. Camps, voorzitter Berenschot Groep B.V.