Het schaakbord van de Participatiewet


Op 1 januari jl. zijn de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en belangrijke delen van de Wajong samengevoegd in de Participatiewet. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor een grotere groep mensen, met nieuwe taken en meer beleidsvrijheid.

Dat leidde tot nieuwe beleids- en uitvoeringskeuzes. Berenschot heeft een onderzoek hiernaar gedaan. In bijgaand artikel ‘De gemeente is aan zet!’ (pdf, 1,4 MB), geplaatst in Sociaal Bestek van februari/maart 2015, leest u de resultaten.