Verkoop aandelen Berenschot in MBCF B.V.


Gistermiddag heeft bij de notaris de transactie plaatsgevonden waarbij de aandeelhouders Berenschot Groep B.V. en Mazars elk hun aandelen in MBCF B.V. hebben overgedragen aan de drie directieleden, tevens partners in MBCF B.V : Roel ter Steeg, Raoul Duysens en Jaap de Jong.

Hiermee komt een einde aan de in 1999 opgerichte joint venture, aanvankelijk onder de naam Moores Rowland Corporate Finance B.V., later Mazars Berenschot Corporate Finance B.V., kortweg MBCF. De nieuwe naam van het bedrijf wordt MBCF B.V.

Historie

Doel van de oprichting van de joint venture in 1999 was gezamenlijk een corporate financepraktijk op te zetten. De samenwerking tussen MBCF en Berenschot vond voornamelijk plaats met de huidige adviesgroep SFI.

Regelmatig heeft een evaluatie van de samenwerking plaatsgevonden. Daaruit bleek dat er resultaten werden gerealiseerd door de samenwerking, echter deze waren relatief beperkt.

Motivatie voor het verkopen van het aandelenpakket.

In de afgelopen jaren hebben de aandeelhouders periodiek gesproken over het aandeelhouderschap en over de verdeling van rendementen. In toenemende mate is gebleken dat de gezamenlijke constructie niet meer houdbaar was. Het zou voor Berenschot uiteindelijk nog alleen maar gaan om een beperkte financiële deelneming.

Alles overwegende was het afscheid nemen van het aandeelhouderschap de meest realistische optie.

Berenschot en corporate finance.

De wijze van de toekomstige invulling van corporate finance vanuit Berenschot is nog een onderwerp van gesprek in de directie.

Met vriendelijke groet

Theo Camps