Verslag Alumnibijeenkomst 29 september


Op 29 september jl. vond een Alumnibijeenkomst plaats waarbij oud-collega’s elkaar en de huidige medewerkers konden ontmoeten.

Aanwezigen konden deelnemen aan workshops over actuele thema’s. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. Al met al een geslaagde middag. Bijgaand het verslag.