Wijziging samenstelling Raad van Commissarissen Berenschot Groep


In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Berenschot Groep B.V. is op 24 juni jl.de heer mr. Marc M. van t’ Noordende MBA(1958) met algemene stemmen benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Marc van ’t Noordende vult de vacature in die was ontstaan door het vertrek van Lilian Gonçalves begin 2014.

Marc van ’t Noordende heeft ruim 30 jaar ervaring in verschillende sectoren waaronder energie, chemie en management consulting. Hij bekleedde managementposities bij diverse internationale bedrijven in de publieke en private sector; hij was o.a. lid van de Raad van Bestuur en Chief Operating Officer van Essent N.V. en Chief Executive Officer van NKT Cables.

Marc van ’t Noordende studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden en heeft een MBA behaald van business school INSEAD te Fontainebleau, Frankrijk.

In deze zelfde vergadering werd Ab Pasman herbenoemd als commissaris voor de derde periode. Tevens werd afscheid genomen van Michiel Westermann wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Voor deze commissarisplek, waarvoor de Ondernemingsraad het voordrachtrecht heeft, loopt de benoemingsprocedure.

George Verberg, voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft Michiel Westermann namens de commissarissen en de medewerkers van harte bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid bij Berenschot gedurende 12 jaar.


Marc_bus