Voorbereiding module 2


Thema van de tweede module is de participatiesamenleving of wellicht beter geformuleerd de participerende overheid. De verhouding tussen overheid en burger verandert mede onder invloed van (informatie)technologische ontwikkelingen, verdergaande individualisering, en internationalisering fundamenteel.

Om te doorgronden wat dat ook betekent voor houding en gedrag van iedereen werkzaam bij de overheid vragen we u in uw rol als burger in uw eigen straat, eigen dorp of stad een eigen burgerinitiatief te starten dan wel ons mee te nemen in de drijfveren, obstakels en successen van een bestaand burgerinitiatief waarbij u nauw betrokken bent.

Ter vergemakkelijking hebben we u aan het eind van de eerste module een flyer van Croqqer meegegeven, een zeer laagdrempelige manier om een eigen mini-initiatief te realiseren door of iets te vragen, iets aan te bieden of een klus te klaren in uw eigen directe omgeving. (www.croqqer.com)

Ter voorbereiding vragen we u antwoord te geven op de volgende vragen ten aanzien van uw eigen initiatief en dit te verpakken in een pitch van een paar minuten.

  • Wat is het doel van het initiatief?
  • Is er sprake van betaling, ruil of vrijwilligerswerk?
  • Wat maakt dat u juist bij dit initiatief bent betrokken?
  • Bestaat dit over een jaar ook nog/doet u het over een jaar nog een keer?
  • Hoeveel uur besteedt u aan dit initiatief?
  • Wie wil je mee betrekken in je initiatief? / met wie wil je samenwerken hieraan?
  • Wie wil je bereiken met dit initiatief?

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u een mail sturen aan leergang@berenschot.nl