Tags

'Asbest? Niet best!'


Asbestincidenten zoals in Kanaleneiland veroorzaken veel onrust onder de bevolking. Berenschot pleit onder andere voor gerichte trainingen en oefeningen van crisisorganisaties.

Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing plaatste eerder dit jaar een artikel over asbestincidenten, geschreven door Berenschot-adviseurs Peter van Zanten en Annette de Boer.

In het artikel stellen zij dat uit evaluaties blijkt dat bij asbestincidenten besluitvorming soms traag verloopt en maatregelen niet altijd proportioneel zijn. Ze pleiten dan ook voor meer kennis over asbest in de bouw- en veiligheidssector en effectief en efficiënt onderzoek na een asbestincident.

Twee grote asbestincidenten in de laatste jaren maken benadrukken bovendien hoe belangrijk het is dat de gemeentelijke crisisorganisatie en de crisiscommunicatie zijn toegerust op dit type incidenten. Trainingen en oefeningen van de crisisorganisatie en professionele crisiscommunicatie kunnen helpen om onnodige onrust onder de bevolking te voorkomen. Daarnaast pleiten beide auteurs voor incidentevaluaties, zodat organisaties en bestuurders leren hoe ze bij een crisis verstandig met asbestrisico's kunnen omgaan.