Cybergevolgbestrijding in de G4


In opdracht van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) is Berenschot samen met KPN bezig met de ontwikkeling van een Handreiking Cybergevolgbestrijding. De handreiking biedt het lokaal bestuur en zijn adviseurs concrete handvatten voor het omgaan met de gevolgen van een cyberaanval en inzicht in het complexe speelveld waar zij tijdens een cybercrisis mee te maken krijgen.

Crisismanagement en cybersecurity

De handreiking komt onder andere tot stand door interviews, werksessies en oefeningen met de ROT’s en BT’s van de G4. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de door het Instituut Fysieke Veiligheid ontwikkelde factsheets en het Nationaal Crisisplan Digitaal. De handreiking bevindt zich op het snijvlak van crisismanagement en cybersecurity, met als doel de digitale weerbaarheid in de publieke sector te vergroten. Wij zijn blij onze bijdrage te kunnen leveren aan een maatschappelijk veiligheidsvraagstuk dat met de dag urgenter blijkt te worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Handreiking Cybergevolgbestrijding kunt u contact opnemen met Tim Kenter via t.kenter@berenschot.nl of 06 - 51 89 93 34, of Flore van Rosmalen via f.vanrosmalen@berenschot.nl of 06 - 45 52 09 85.