Tags

Informatiegestuurd politiewerk


De behoefte om informatiegestuurd te werken neemt toe binnen organisaties. Om te komen tot bruikbare kennis voor operationele, tactische en strategische sturing, dient allerlei informatie gecombineerd te worden. Bepaalde organisatorische aspecten bevorderen dit proces.

Volwassenheidsmodel

Door middel van casestudies rond de aanpak van openbare orde en veiligheid bij voetbalwedstrijden en van georganiseerde drugscriminaliteit hebben wij het informatiegestuurd werken binnen de Nederlandse politieorganisatie onderzocht. Vanuit strategisch managementperspectief is geanalyseerd welke structurele, culturele, technische en menselijke factoren een rol spelen en op welke manier deze factoren informatiegestuurd werken faciliteren of juist in de weg staan. Deze factoren zijn geïntegreerd in een volwassenheidsmodel dat organisaties kunnen gebruiken om verbetermogelijkheden in kaart te brengen en te prioriteren.

Wetenschappelijk artikel

De uitkomsten van dit onderzoek zijn terug te lezen in het artikel “Towards a maturity model for intelligence-led policing. A case study research on the investigation of drugs crime and on football and safety in the Dutch police dat is gepubliceerd in Police Practice and Research – An International Journal.

Meer informatie?

Geïnteresseerd in het gehele artikel? Neem dan contact op met Flore van Rosmalen via f.vanrosmalen@berenschot.nl of 06 45 52 09 85.