Tags

Kennis en vaardigheden rondom crisisbeheersing beter laten beklijven


In de vorige nieuwsbrief stond een stukje over het oefenen van calamiteiten met crisis’collega’s. De grote uitdaging is ervoor te zorgen dat het geleerde tijdens een oefening of andere OTO-activiteit dermate beklijft dat iedereen op het moment suprême ook nog weet wat te doen. De meeste deelnemers komen zelden in de situatie dat ze daadwerkelijk in actie moeten komen. En gelukkig maar. Toch is juist het herhalen en toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk dé manier om het echt te leren. Daarom richten wij onze OTO-activiteiten in op basis van de theorie rondom Brein Centraal Leren.

Brein Centraal Leren

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar hoe het brein leert, zijn zes leerprincipes geformuleerd om leerprogramma’s en leerinterventies vorm te geven. Toepassing ervan resulteert in effectievere leerprocessen en een substantiële toename van het leerrendement.

De zes leerprincipes zijn:

  • Focus: het brein is een goal seeking device. Mensen moeten een doel voor ogen hebben.
  • Herhaling: door stof op verschillende manieren te herhalen, beklijft het geleerde.
  • Voortbouwen op bestaande kennis: mensen leren het beste als de nieuwe kennis aansluit op hun reeds aanwezige kennis of ervaring.
  • Emotie: leren vraagt een goed emotioneel leerklimaat, zodat het brein zich opent.
  • Creatie: door zelf dingen te ordenen en er betekenis aan te geven, ontstaat beter begrip en diepere verwerking in het brein.
  • Zintuigelijk rijk: hoe meer zintuigen mensen gebruiken bij het leren, des te makkelijker hebben ze later toegang tot het geleerde.

Toepassing van de leerprincipes

Deze zes leerprincipes verwerken wij in onze OTO-activiteiten. Onder meer door deelnemers zelf oplossingen te laten bedenken tijdens de leeractiviteit. Emotie brengen we in door middel van filmmateriaal en de winnaar van een spel te belonen. En focus - duidelijk het doel neerzetten en daarop reflecteren gedurende en na afloop van de OTO-activiteit - is altijd het uitgangspunt van onze OTO-activiteiten. Herhaling realiseren we door op diverse momenten en verschillende manieren in de dagelijkse praktijk kennis en competenties op te frissen. Hierna volgen enkele voorbeelden van leerinterventies die wij kunnen helpen vormgeven in de praktijk:

  • Een spontane fictieve crisis (liefst onaangekondigd) waarin de betrokkenen direct bij elkaar moeten komen om binnen 1 uur tot een concreet plan van aanpak te komen om de crisis onder controle te krijgen. De interventie vindt plaats vanuit een realistisch scenario (met impact), onder tijdsdruk en vraagt creativiteit. Hier komt niet alleen het leerprincipe herhaling terug, maar ook creatie, emotie en voortbouwen op bestaande kennis.
  • Een serious game van ongeveer 20 minuten die je als individuele deelnemer kunt spelen op een moment dat het jou uitkomt. De game zorgt voor herhaling van OTO en is leuk om te doen. Hierin komen alle leerprincipes terug.
  • Blogs/artikelen/filmpjes met een korte opdracht, die 6 weken na afloop van OTO rondgestuurd worden aan de deelnemers. Hier komt niet alleen het leerprincipe herhaling terug, maar ook emotie en voortbouwen op bestaande kennis.
  • In teamoverleggen standaard het laatste kwartier een praktijkcasus behandelen uit een andere regio. Hier komen de leerprincipes herhaling en voortbouwen op bestaande kennis terug.

Meer weten over Brein Centraal Leren en de toepassing ervan binnen crisisbeheersing? Neem dan contact met ons op.