Rotterdam Cybernautics: crisisoefening


In de Rotterdamse haven vond begin november 2017 een crisisoefening plaats met als thema CyberNautics, in het kader van het programma FERM Rotterdam Port Cyber Resilience. In deze oefening werd een realistisch cyber-scenario gepresenteerd aan het Haven Crisisteam (HCT). Dit team houdt zich tijdens een crisis in de Rotterdamse haven bezig met crisisbesluitvorming op tactisch en strategisch niveau. De ontwikkeling van het HCT werd begeleid door Berenschot, evenals het organiseren en leiden van de oefening.

Het programma FERM Rotterdam Port Cyber Resilience is gestart met als doel de bedrijven in de Rotterdamse haven digitaal weerbaar te maken. De urgentie voor digitale weerbaarheid in de haven is hoog. Dit werd eind juni bevestigd, toen twee containerterminals getroffen werden door een ransomware-aanval. Hierdoor konden schepen niet laden of lossen, vrachtwagens strandden en bedrijven liepen economische schade op. Binnen het FERM-programma is daarom een solide werkwijze voor ICT- en cyberincidenten in de nautische keten in het havengebied ontwikkeld.

Als eerste stap is een ketenanalyse uitgevoerd om de informatie-afhankelijkheid in de Rotterdamse haven in kaart te brengen. Op basis van deze uitkomsten is een crisisaanpak ontwikkeld, inclusief de totstandkoming van een Haven Crisisteam (HCT). Dit HCT coördineert tijdens een (cyber)crisis in de Rotterdamse haven de crisisbesluitvorming in de nautische keten.

Het HCT bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende actiecentra waarin zowel de logistieke operatie, de maritieme operatie, de veiligheidspartners, de ICT specialisten, als de communicatie zijn vertegenwoordigd. Vertegenwoordigers van Portbase, het Loodswezen, de douane en de Veiligheidsregio oefenden mee tijdens de cyberoefening.

Tijdens het oefenscenario nam de impact van het cyberincident op het havengebied steeds verder toe. Het fictieve cyberincident raakte een informatieknooppunt, waarvan meerdere organisaties in de nautische keten qua informatievoorziening afhankelijk zijn. Het scenario had daardoor vergaande consequenties voor de bedrijfscontinuïteit in de haven, zowel wat betreft administratieve als fysieke processen in de haven.

De Rotterdamse haven is net als luchthavens, de spoorwegen en de waterwegen belangrijk voor de Nederlandse economie en afhankelijk van digitale systemen voor informatieverwerking en logistiek. De kwetsbaarheid van deze systemen vraagt om een gedegen plan van aanpak. De solide werkwijze voor cyberincidenten in de Rotterdamse haven draagt bij aan de digitale weerbaarheid en een effectieve aanpak bij cyberincidenten in de toekomst.

Voor meer informatie kunt u het verslag van de oefening lezen op de website va het Havenbedrijf.

Rotterdam CyberNauticsRC