Samenwerking met CrisisConnect: ondersteuning crisisprofessionals tijdens crises


Sinds oktober 2018 werkt Berenschot samen met CrisisConnect. Deze organisatie heeft een app voor crisismanagement ontwikkeld om crisisprofessionals te ondersteunen in tijden van crisis door hun regie te geven op alle informatie. Gegevens uit crisishandboeken, calamiteitenplannen, checklijsten et cetera zijn via de app snel en makkelijk bereikbaar in geval van een crisis. Diverse organisaties gebruiken de app al, waaronder de ministeries van VWS, IenW, SZW en EZK, agentschappen, gemeenten, waterschappen en ziekenhuizen.

In de toekomst gaat CrisisConnect met name focussen op de ICT-kant. Berenschot wil zich richten op de organisatiespecifieke implementatie. Overweegt uw organisatie om met CrisisConnect te gaan werken en uw crisisplannen via de app van CrisisConnect makkelijk toegankelijk te maken? Neem dan contact op met Peter van Zanten voor advies rond de implementatie.

Meer informatie over de CrisisConnect vindt u op de website van CrisisConnect.