Update veiligheid en crisismanagement


Header
Beste lezer,

De zomer is begonnen en vanwege de uitzonderlijke droogte van de laatste weken staat veiligheid (extra) hoog op de agenda. Een goed moment om terug te blikken op de afgelopen periode en alvast vooruit te kijken naar wat er in het najaar op het programma staat. In deze editie van de Update Veiligheid en crisismanagement een drietal onderwerpen. Allereerst de dilemma’s rond de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in geval van gasschaarste, een issue waar de Rijksheren van Limburg zich tijdens een oefening over gebogen hebben.

Daarnaast blikken we, met de formatieonderhandelingen nog in volle gang, terug op het onderwerp veiligheid in de verkiezingsprogramma’s. En tot slot vindt u in deze nieuwsbrief meer informatie over de opleiding ‘Train de trainer’. Deze helpt organisaties het trainen en oefenen meer in eigen huis te organiseren en biedt u tips & tricks om dit goed vorm te geven en blijvend tussen de oren van uw medewerkers te krijgen.

Vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact met ons op.

Rijksheren Limburg verkennen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Rijksheren Limburg verkennen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Eerder dit jaar vond op de Chemelot Campus de Rijksherendag van de provincie Limburg plaats. Berenschot verzorgde een oefening rond het thema ‘Storing in de aardgaslevering’. Hierbij verkenden de Rijksheren samen met de voorzitters van de veiligheidsregio’s hun rol en taken tijdens een gasreductiescenario. Ook werd de BOB-vergadersystematiek geoefend.

Veiligheid in verkiezingsprogramma’s

Veiligheid in verkiezingsprogramma's

Bij de verkiezingen was veiligheid één van de grote onderwerpen bij alle politieke partijen. Een nadere analyse leert echter dat een aantal partijen een dikke onvoldoende scoort op dit thema en veel grote veiligheidsonderwerpen niet of nauwelijks behandelt. Die conclusie trekt Vincent van der Vlies, die de programma’s van partijen onder de loep nam.

In- en uitschrijven nieuwsbrief