Nieuwsbrief Veiligheid en crisismanagement 09-16


Geachte heer/mevrouw,

De zomer loopt langzaam op zijn eind en dus is het weer tijd voor het vervolg van het oefenseizoen. Het najaar is altijd een erg drukke periode, waarin we naast allerlei andere adviesopdrachten vooral veel oefeningen en trainingen organiseren. Ter inspiratie vertellen we u in deze nieuwsbrief meer over twee principes die wij steeds vaker toepassen in onze oefeningen en trainingen: Brein Centraal Leren en Team Resource Management (TRM). Daarnaast leest u over een artikel dat collega’s hebben gepubliceerd over Asbestincidenten.

Met vriendelijke groet,

Peter van Zanten

Asbest, niet best!

Brandweermannen_LR

Asbestincidenten zoals in Kanaleneiland veroorzaken veel onrust onder de bevolking. Berenschot pleit onder andere voor gerichte trainingen en oefeningen van crisisorganisaties.

Kennis en vaardigheden rondom crisisbeheersing beter laten beklijven

Hoofd met shining brains_LR

De grote uitdaging is ervoor te zorgen dat het geleerde tijdens een OTO-activiteit dermate beklijft dat iedereen op het moment suprême ook nog weet wat te doen. Daarom richten wij onze OTO-activiteiten in op basis van de theorie rondom Brein Centraal Leren.

Team Resource Management

Groep mensen voor raam_LR

TRM is een manier van werken die erop gericht is om menselijke fouten te voorkomen, met name in een omgeving waarbij foutieve besluiten zeer veel impact kunnen hebben. In de trainingen die wij over dit onderwerp geven, is het dan ook essentieel dat een team in staat is om op een effectieve wijze te reflecteren op de eigen aanpak. Zitten wij op het juiste spoor, zijn wij bezig met de juiste dingen en laten wij alle belangrijke aspecten, ook al staan wij onder druk en is het heel spannend, toch voldoende aan bod komen? Om dit proces te faciliteren, gebruiken wij tijdens onze training een handig hulpmiddel dat deelnemers in staat stelt effectief te reflecteren op het groepsproces en op een begrijpelijke wijze aan de orde te stellen of het team op het juiste spoor zit.

In- en uitschrijven nieuwsbrief