Tags

Voetbal & veiligheid: een onbezorgde wedstrijdervaring voor iedereen


In de afgelopen decennia is de veiligheid rond de voetbalvelden steeds verder toegenomen. Geweld vertoont een dalende lijn en er is nauwelijks nog sprake van massale rellen, zoals in het verleden bij De Klassieker. Toch valt er nog veel te verbeteren om een bezoek aan het stadion volledig te ‘normaliseren’. In dat kader is in 2015 het programma Toegankelijk, Gastvrij en Veilig Voetbal (TGVV) gestart, met als doel iedere bezoeker een onbezorgde wedstrijdervaring te bieden – een uitje waar hij of zij een prettige herinnering aan overhoudt.

Berenschot is in deze bijzondere context volop betrokken bij het verbeteren van de veiligheid. Zo zijn we als vaste ondersteuner van het Auditteam Voetbal en Veiligheid een benchmark gestart om te achterhalen hoe het programma TGVV ervoor staat. In dat kader onderzoeken wij hoe verschillende partijen – clubs, supporters, OM, gemeenten, politie en de KNVB – de veiligheid in en om stadions ervaren.

De editie van 2019 bevat ook vragen over het gebruik van vuurwerk in en om stadions nu het gebruik ervan daar de afgelopen jaren is toegenomen. Binnen het betaald voetbal en ook binnen het auditteam wordt daarom extra aandacht besteed aan dit onderwerp: een nieuwe, strengere aanpak is vereist. Berenschot voert voor de inperking van vuurwerk incidentenonderzoeken uit, om de huidige maatregelen in kaart te brengen. Ook onderzoeken we hoe deze worden ingezet voorafgaand en tijdens een wedstrijd.

Daarnaast onderzoekt het auditteam de rol van de stewardorganisatie in de normalisering van het voetbal. Doel is scherp te krijgen waar verbeteringen concreet moeten plaatsvinden en hoe deze kwalitatief en kwantitatief invulling moeten krijgen, om ervoor te zorgen dat de stewardorganisatie de komende jaren klaar is voor haar cruciale taak.


Zie ook