Beleidsdoorlichting Waterkwantiteit


Periodiek voert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beleidsdoorlichtingen uit naar artikelen uit de begroting van IenM. Berenschot heeft de beleidsdoorlichting van artikel 11 Waterkwantiteit uitgevoerd.

Het gaat om een onderzoek naar zowel de doeltreffendheid als de doelmatigheid van al het beleid dat valt onder dit beleidsartikel. De bevindingen en conclusies zijn beschreven in een rapportage die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Kijk voor meer informatie op de pagina 'Waterkwantiteit'.