Ontwikkelen van een gedragen systematiek voor het onderbouwen en programmeren van de begroting van het ministerie van IenM


Vervanging en renovatie van natte kunstwerken (bijv. sluizen en bruggen) is een relatief nieuwe opgave voor RWS. In de komende jaren en vooral vanaf 2020 neemt de vervangingsopgave sterk toe en deze opgave heeft een forse impact op de begroting en de inzet van capaciteit door RWS en de markt.

Rijkswaterstaat is daarom het zogenaamde VONK project gestart met als doel op een systematiek te ontwikkelen voor het onderbouwen en programmeren van de vervangingsopgave. Die systematiek bestaat uit inhoudelijke bouwstenen zoals een vervangingsreeks, een afwegingskader en de werkstappen en de procesmatige verankering hiervan in de huidige organisatie van RWS.

De rol van Berenschot in dit project is het procesontwerp en de procesbegeleiding van deze driejarige opdracht waarin co-creatie met de RWS organisatie centraal staat. Daarvoor werken we ook samen met Antea Group die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke bouwstenen en tevens de hoofdaannemer is. Onze toegevoegde waarde zit in de ervaring met het ontwerpen en begeleiden van complexe samenwerkingsprocessen, waarbij wij ook sturen op de verbinding tussen de ontwikkeling op de werkvloer en de voorbereiding van de besluitvorming door het bestuur. Regelmatig passen we onze werkwijze aan op nieuwe inzichten, zonder daarbij de beoogde resultaten uit het oog te verliezen.


Brug in Woudsend-Friesland_MR