Tariefjobcoach


In het voorjaar van 2012 heeft Berenschot in opdracht van UWV een onafhankelijke marktconformiteitstoets uitgevoerd naar het tarief van job coaching. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek is er in het najaar van 2012 een wijziging doorgevoerd in het Besluit Beleidsregels UWV normbedragen; het uurtarief is bijgesteld tot € 73,30 exclusief btw. Naar aanleiding van deze wijziging is aan de betrokken partners een aanvullend onderzoek toegezegd.

Aanvullend onderzoek

Door middel van een verdiepend onderzoek willen we de uitgangspunten toetsen zoals die in het eerdere onderzoek zijn gehanteerd. In het aanvullende onderzoek vragen we steekproefsgewijs een aantal bedrijven een onderbouwing van hun tariefcalculatie te geven. Op deze wijze ontstaat er een benchmark van de verschillende tarief componenten (bijvoorbeeld loonkosten en opslag voor overhead). Na verwerking en analyse van de ingevulde templates toetsen we de bevindingen door middel van interviews met een divers aantal bedrijven die de templates hebben ingevuld.