Beoordeling en ontwikkeling van menselijk kapitaal


Vrijwel vanaf de oprichting is Berenschot gestart met een ‘psychologenpraktijk’: kijken naar wie iemand is, wat iemand kan en de match tussen persoon en werk of organisatie. Ten behoeve van beoordeling maar vooral van ontwikkeling. Met verandering als constante is ontwikkeling een vereiste. Wij ondersteunen beoordeling en ontwikkeling met een breed palet van adviesdiensten, variërend van individuele assessments en coaching tot cultuuranalyses en ontwikkelingsprogramma’s. Dat is onze meerwaarde, nu de combinatie van virtueel en analoog leven en werken steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van menselijke interactie.