Maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken


Berenschot is een adviesorganisatie met een hoge sensitiviteit voor maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijke ontwikkelingen die zich binnen bedrijven en overheidsorganisaties aandienen als kansen en bedreigingen. Wij bieden opdrachtgevers ondersteuning bij het identificeren en doorgronden van thema’s als duurzaamheid, energietransitie, sociale cohesie, robotisering en de betaalbaarheid van de zorg. De variëteit van deze voorbeelden toont tegelijkertijd de breedte van ons portfolio.