Strategieformulering en strategierealisatie


Tegenwoordig zijn veel organisaties vrijwel dagelijks bezig met vragen omtrent identiteit, positionering en richtingkeuze. Berenschot ondersteunt hen bij de ontwikkeling van een duidelijke strategie en de vertaling van strategische keuzen in concrete acties. De meerwaarde van onze strategiebenadering ligt in de combinatie van inhoudelijke kennis van primaire processen binnen bedrijven en competenties op het gebied van strategiemethoden en –technieken. Deze benadering is gebaseerd op de Rijnlandse dialoog met gebruikmaking van Angelsaksische methoden.