Regionale samenwerking in de zorg | Berenschot cases

Regionale samenwerking in de zorg

Case
Regionale samenwerking in de zorg

Deel deze case

Datum

27 januari 2021

Opdrachtgever

Regiegroep Arbeidsmarktagenda 2023

Hoe bereiken we dat er bij een groeiende zorgvraag toch genoeg zorgmedewerkers zijn om voor patiënten en hun dierbaren te zorgen wanneer dat nodig is? Het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de zorg stijgt, de zorgbehoefte neemt toe en de aard van de zorgvraag verandert. Dit resulteert in een hogere werkdruk, wat leidt tot een hoger verzuim en uitstroom. Om hiervoor oplossingen aan te dragen, heeft de bestuurlijke regiegroep – bestaande uit ActiZ, Zorgthuisnl, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, MBO Raad, NVZ en het ministerie van VWS – afspraken vastgelegd in de Arbeidsmarktagenda 2023.

Meer samenwerking

Organisaties in zorg en welzijn werken steeds meer samen om oplossingen te bieden voor de arbeidsmarkt. Om inzicht te krijgen in samenwerkingsvormen en hiervan te leren, hebben wij in opdracht van de regiegroep Arbeidsmarktagenda 2023 een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar mobiliteitscoöperaties in de zorg: samenwerkingsverbanden in de regio, die zich richten op in- en uitleen van personeel. Daarbij stonden drie vragen centraal: welke samenwerkingsvormen zijn er zoal, wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor succes en wat is een goede standaard ?

Direct toepasbaar

Zowel de stuurgroep als alle andere partijen hebben we continu betrokken bij het onderzoek. Op basis van uitgebreide deskresearch hebben we in samenspraak met de stuurgroep dertien samenwerkingsverbanden geselecteerd voor diepte-interviews. Vervolgens zijn de uitkomsten uit de verschillende interviews gecategoriseerd, geanalyseerd en bij de stuurgroep getoetst. Deze informatie is meegenomen in het gesprek met professionals bij CNV, FNV en V&VN. Zo bleef het onderzoek dicht bij de praktijk en konden alle uitkomsten meteen worden vertaald naar duidelijke handvatten en door bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden direct worden toegepast.

Praktische handleiding

Vanaf het begin was duidelijk dat er geen standaardvoorbeeld bestaat van een mobiliteitscoöperatie in de zorg. Om de diversiteit goed in kaart te brengen, hebben we tien samenwerkingsvormen beschreven. Zowel werkgevers als werknemers noemen flexibiliteit in combinatie met behoud van een vaste basis als belangrijkste voordelen van mobiliteitscoöperaties. Daarnaast zijn algemene randvoorwaarden van belang voor een goede inrichting van deze samenwerkingsverbanden. Denk aan veel draagvlak bij bestuurders, goede cao-afspraken en aantrekkelijk werk voor professionals. Een samenwerkingsverband vergt ook lef om de eigen organisatie minder centraal te stellen en bestaande patronen te doorbreken. Wij hebben deze en overige randvoorwaarden voor succes en de voor- en nadelen van verschillende samenwerkingsvormen verwerkt in een praktische handleiding. Deze is beschikbaar voor zowel de regiegroep Arbeidsmarkt als overige geïnteresseerden.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?