Dubbele materialiteit voor duurzaamheidsbeleid | Berenschot

Dubbele materialiteitsanalyse voor meer focus in duurzaamheidsbeleid

Artikel
Duurzaamheidsbeleid

Deel dit artikel

Datum

21 juli 2022

Leestijd

3 minuten

Ondanks de urgentie van het thema duurzaamheid blijkt uit het jaarlijkse Berenschot Strategy Trends onderzoek dat maar de helft van de deelnemende organisaties een duurzaamheidsstrategie heeft. Slechts een op de zes deelnemers rapporteert over dit onderwerp of heeft een materialiteitsmatrix opgesteld om duurzaamheids-onderwerpen te identificeren en prioriteren.

Voor het opstellen van een duurzaamheidsstrategie is het echter belangrijk relevante thema’s te prioriteren en inzichtelijk te maken. Een dubbele materialiteitsmatrix helpt daarbij.

Verplichting vanuit wetgeving

Investeerders, medewerkers en de samenleving verwachten van bedrijven dat zij rapporteren over duurzaamheidsprestaties. Daarnaast zijn organisaties vanaf 2024/2025 verplicht om te rapporteren over de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten, en de impact op het milieu. Dit is vastgelegd in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een richtlijn vanuit de Europese Unie. De CSRD geldt voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers, een omzet hoger dan € 40 miljoen en voor beursgenoteerde bedrijven.

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan met duurzaamheid en te rapporteren over de impact van duurzaamheidsbeleid, dienen de relevante duurzaamheidsthema’s inzichtelijk te worden gemaakt. Vanuit de CSRD is onder meer verslaggeving vereist als het gaat om onderwerpen en thema’s op basis van het dubbele materialiteitsprincipe.

Dubbele materialiteit

Dubbele materialiteit (ofwel relevantie, significantie) werkt twee kanten op (zie figuur). Enerzijds gaat het over de mogelijke positieve en negatieve (materiële) impact van de organisatie op het milieu (bijvoorbeeld door bij te dragen aan de energietransitie), en de maatschappij (bijvoorbeeld door het verminderen van armoede): het inside-out perspectief.

Anderzijds gaat dubbele materialiteit over het materiële effect van duurzaamheidsgerelateerde risico’s (zoals bijvoorbeeld water- of droogteschade), en kansen voor de organisatie (financieel van aard): het outside-in perspectief.

Het inside-out perspectief wordt met name van belang gevonden door de consument, de samenleving en (potentiële) medewerkers. Het outside-in perspectief was eerst vooral van belang voor investeerders, maar tegenwoordig zien we dat steeds meer partijen interesse hebben in de manier waarop een bedrijf omgaat met duurzaamheidsrisico’s en -kansen.

Een dubbele materialiteitsanalyse brengt vanuit beide perspectieven de relevante thema’s in kaart. Onderwerpen en thema's kunnen daarbij als materieel worden aangemerkt op basis van waarschijnlijkheid, schaal, scope, herstelbaarheid en maatschappelijke relevantie. De inzichten vanuit de dubbele materialiteitsanalyse, waarbij keuzes zijn gemaakt op basis van gedegen analyse en onderzoek, geven input voor het formuleren van een duurzaamheidsstrategie.

 

 

Toegevoegde waarde

Het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse wordt niet alleen verplicht, maar biedt ook diverse voordelen:

  • Het biedt de kans om aandacht en resources op de meest belangrijke zaken te richten en te sturen op de hoog-materiële thema’s.
  • Het is de driver voor de duurzaamheidsstrategie en opvolgende rapportage.
  • Zowel de impact van de organisatie op milieu en maatschappij, als de impact van milieu op de organisatie heeft een plaats in de dubbele materialiteitsanalyse. Dit geeft een completer beeld dan wanneer slechts een van beide perspectieven in kaart wordt gebracht.
  • Het betrekken van diverse stakeholders creëert draagvlak en legitimiteit voor de gemaakte keuzes.
  • Vanuit verschillende hoeken wordt aan organisaties gevraagd om te acteren, communiceren en rapporteren over duurzaamheid. Denk aan ESG-voorschriften, certificeringen, SROI en meer. Door hier in de dubbele materialiteitsanalyse rekening mee te houden, worden deze zaken geclusterd. Dit voorkomt versnippering en scheelt uiteindelijk tijd en energie.

Wij raden aan om tijdig te starten met een dergelijke analyse en niet af te wachten tot de verplichting in werking treedt. Duurzaamheid is geen bijzaak meer, maar een wezenlijk onderdeel van uw bedrijfsstrategie. Het biedt kansen voor concurrentievoordeel en het is van belang tijdig te anticiperen op risico’s.

Aandachtspunten

Het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse is niet eenvoudig en vraagt tijd.

  • Organisaties doen vaak meer dan ze communiceren. Binnen een organisatie wordt vaak vanuit verschillende hoeken aandacht besteed aan duurzaamheid. Het is van belang om hier oog voor te hebben en dit in beeld te brengen, om zo zichtbaar te maken wat de organisatie doet, kan en wil doen.
  • Er zijn diverse perspectieven op materialiteit en de bepaling van materiele thema’s. De meningen over de (materialiteit van) thema’s kunnen sterk verschillen doordat duurzaamheid een breed begrip is en meerdere aspecten bevat. Een materialiteitsanalyse helpt om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan.
  • Vele stakeholders, vele meningen. Probeer ze onderdeel te laten zijn van de verandering. Door ze te betrekken kan meer impact worden gemaakt.
  • Materialiteit is dynamisch. De wereld is continu in verandering en daarmee ook de materialiteit van thema’s. Herhaaldelijke sturing is nodig om grip te kunnen krijgen op duurzaamheid.

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een (dubbele) materialiteitsanalyse? Neem dan contact op met een van onze adviseurs op het gebied van duurzaamheid. Wij helpen u graag!

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief