Benchmark HR-afdeling | Berenschot

Benchmark

Benchmark HR-afdeling

Neem deel aan de online Berenschot Benchmark HR-afdeling en til uw HR-afdeling naar een hoger plan op basis van dit ken- & stuurgetallenonderzoek personeelsmanagement.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Stel, u komt erachter dat de formatie van uw HR-afdeling hoger ligt dan die van vergelijkbare organisaties en trekt daaruit de conclusie dat u in de HR-formatie moet snijden. Is deze beslissing echter de juiste? Misschien niet als de hogere formatie leidt tot superieure HR-uitkomsten die het kostenverschil rechtvaardigen, en ook niet als uw HR-afdeling in mindere mate geautomatiseerd is dan gemiddeld in de vergelijkingsgroep. De Benchmark HR-afdeling doet onderzoek naar doelmatigheid van inzet van middelen, geeft inzicht in de prestatie van HRM ten opzichte van vergelijkingsgroepen en helpt verbeter- en ‘verwonder’punten opsporen. Bovendien is benchmarking een bron van normen voor stuurgetallen. 

Resultaat

De online Benchmark HR-afdeling geeft u de gelegenheid uw HR-beleid te meten en te vergelijken met branchegenoten:

 • Inzicht in inrichting, efficiëntie en kosten van uw HR-functie.
 • Inzicht in actuele en centrale HR-thema’s.

U ontvangt een maatwerkrapport dat inzicht biedt in de bijdrage van HRM aan de doelstellingen van de organisatie en verschillen tussen uw personeelsbestand en dat van andere organisaties.

Werkwijze

Benchmark HR-afdeling

De Benchmark HR-afdeling dekt het volledige HR-werkveld af. In totaal gaat het om 53 verschillende kritische prestatie-indicatoren op het vlak van HR. Naast de standaardrapportage via de online-tool bestaan er tal van mogelijkheden voor een maatwerkrapportage & advies.

Adviseurs

Neem contact op met onze adviseurs

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Berenschot beschikt als enige in Nederland over een statistisch betrouwbaar meetinstrument: de Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement. Al sinds 1991.
 • De enige benchmark die gedetailleerd inzicht geeft in 53 verschillende kritische prestatie-indicatoren op het vlak van HR.
 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Benchmark HR-afdeling
Op aanvraag