Bijeenkomst Beschermd Wonen | Berenschot

Bijeenkomst Beschermd Wonen

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de doordecentralisatie beschermd wonen.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel
Datum
23 november 2021
Tijd
20.00 uur tot 22.00 uur

Tijdens deze digitale bijeenkomst informeren we Wmo- en participatieraden van de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer over de stand van zaken rond dit thema en over het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen. In deze gemeenschappelijke regeling worden de regionale samenwerkingsafspraken voor beschermd wonen vanaf 2022 vastgelegd.

 

Nieuw verdeelmodel

Sinds 2015 zijn gemeenten voorverantwoordelijk beschermd wonen (BW). De financiering loopt op dit moment nog via de centrumgemeente Haarlem, maar het Rijk heeft de plannen om vanaf 1 januari 2023 deze middelen uit te keren aan alle gemeenten, op basis van een nieuw verdeelmodel. Alle gemeenten ontvangen dan een eigen BW-budget en hebben de ruimte om, op basis van hun lokale situatie, zorg op maat en dicht bij hun inwoners te organiseren. Het nieuwe verdeelmodel heeft een ingroeipad van tien jaar, zodat de ontwikkeling van tien jaar kan plaatsvinden. Vooruitlopend op de financiële doordecentralisatie zijn gemeenten in een regio 2022 al verplicht samen met de begonnen te nemen over beschermd wonen.

 

Gemeenschappelijke regeling

Begin 2021 bent u in een bijeenkomst voor alle Wmo- en participatieraden in de regio over de voortgang van de doordecentralisatie. hebben de acht gemeenten in de regio zich beziggehouden met de uitwerking van samenwerkingsafspraken op het gebied van aansturing, regionale genomen en financiën. Deze regionale afspraken worden vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Beschermd Wonen. Eind 2021 het uitgewerkte voorstel voor het wordt ontworpen van aan de colleges en raden.

 

Meldt u nu aan!

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst. Hier kunt u zich tot en met maandag 15 november aanmelden via het aanmeldformulier, of door een e-mail te sturen naar l.vellekoop@berenschot.nl. U ontvangt een link voor de bijeenkomst. Wij zien uit u op 23 november te ontmoeten!

 

 

Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan!

Over de sprekers