Voldoen aan Europese richtlijn duurzaamheidsverslaglegging

Hoe te voldoen aan de Europese richtlijn rond duurzaamheids verslaglegging

Blog
Europese richtlijn duurzaamheidsverslaglegging

Deel deze blogpost

Datum

27 januari 2022

Leestijd

3 minuten

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een uitbreiding van de NFRD (Non-Financial Disclosure Agreement) verplicht (middel)grote bedrijven te rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten en over hoe zij omgaan met sociale en ecologische uitdagingen.

Doel is investeerders, maatschappelijke organisaties, consumenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden inzicht te geven in de niet-financiële prestaties van deze bedrijven. Tegelijkertijd stimuleert het de bedrijven in kwestie verantwoord te ondernemen. In dit artikel leest u in het kort over de mogelijke impact op uw bedrijf.

Breder toepassingsgebied

Onder de CSRD wordt het toepassingsgebied van de richtlijn uitgebreid tot alle grote ondernemingen uit alle markten. Dit gaat naar verwachting om ongeveer 1.000 bedrijven in Nederland en 50.000 bedrijven in Europa. Vanaf 2023 geldt voor deze groep bedrijven een verplichte duurzaamheidsrapportage, die getoetst moet worden door een accountant. In aanloop daarnaartoe is het zaak als bedrijf werk te maken van het opstellen of updaten van de duurzaamheidsstrategie die ten grondslag ligt aan de rapportage, en processen en systemen in te richten voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren.

Verplichtingen CSRD

Als uw bedrijf meer dan 250 medewerkers telt, de omzet hoger is dan € 40 miljoen of als uw bedrijf beursgenoteerd[1] is, geldt de CSRD vanaf 2023 ook voor u. Dit betekent in het kort:

 • Rapporteren volgens de gedetailleerde rapportagevereisten van de EU over:
  • milieuzaken
  • sociale zaken en de behandeling van eigen medewerkers
  • respect voor mensenrechten
  • maatregelen tegen corruptie en omkoping
  • diversiteit in bestuursraden (leeftijd, geslacht, opleiding en professionele achtergrond).
 • Rapporteren over duurzaamheidsuitdagingen (nu en in de toekomst) die mogelijk impact hebben op uw bedrijf.
 • Controle van de gerapporteerde informatie door een accountant.
 • Digitaal ‘taggen’ van de rapportage, zodat deze machineleesbaar is en wordt ingevoerd in het centrale Europese toegangspunt.

De rapportage zal in lijn zijn met de Sustainable Finance Disclosure Regulation en de bijbehorende EU Taxonomy-regulering (ook wel Green Taxonomy genoemd). Halverwege 2022 wordt meer informatie over de rapportagemethode verwacht.

Start in elk geval niet hals over kop met een rapportage op nog niet helder vastgelegde doelen.

Duurzame strategie

Of u op dit moment aan de hand van een standaard zoals de GRI over duurzaamheid en de impact van uw bedrijf op omgeving en medemens rapporteert, dit vastlegt in een jaarverslag of de communicatie intern houdt – de verplichtingen die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt, kunnen nogal omvangrijk voelen. Een eerste stap kan het inventariseren van uw huidige activiteiten op het gebied van duurzaamheid zijn. Start in elk geval niet hals over kop met een rapportage op nog niet helder vastgelegde doelen. Het uitgangspunt van de richtlijn is juist bedrijven de kans te geven goed na te denken over hun doelen en welke rol zij in de veranderende wereld willen vervullen. Een duurzame strategie dus, waar vanzelf een duurzame rapportage uit voortkomt. Zo’n duurzaamheidsstrategie die leidt tot rapportage voor belanghebbenden is niet enkel weggelegd voor bedrijven die hiertoe verplicht zijn. Op lange termijn zal een gedegen duurzaamheidsstrategie namelijk voor elk bedrijf tot betere prestaties leiden.

Van strategie naar rapportage

De specifieke ambities en kansen van uw organisatie vormen het uitgangspunt van een duurzame strategie. Input van betrokken stakeholders, zoals eigen medewerkers, klanten, de toeleveringsketen en omwonenden, wordt hoogstwaarschijnlijk ook verplicht in de richtlijn. Het vervolgens prioriteren van doelen helpt om een gedegen uitvoering in gang te zetten. Een dergelijk traject kan er dan als volgt uitzien:

 1. Inzicht verkrijgen in de belangrijkste ontwikkelingen rond duurzaamheid, mede in relatie tot uw bedrijf(sactiviteiten).
 2. Inventariseren van de behoeftes en wensen van stakeholders.
 3. In kaart brengen van de duurzaamheidsrisico’s van uw bedrijf.
 4. Prioriteren van doelen.
 5. Vaststellen van ambitie en doelstellingen.
 6. Opstellen van een uitvoeringsplan.
 7. Rapporteren over de doelen en de uitvoer.

Voorbereiden op de CSRD

Wilt u zich voorbereiden op de CSRD, bijvoorbeeld door een (nieuwe) duurzaamheidsstrategie op te stellen? Of bent u op zoek naar meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn u graag van dienst.

[1] Kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven krijgen drie jaar extra om aan de richtlijn te voldoen.

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief