Cultuurvisie voor gemeente Nieuwegein | Berenschot cases

Cultuurvisie voor gemeente Nieuwegein

Case
Cultuurvisie voor gemeente Nieuwegein

Deel deze case

Datum

07 mei 2015

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwegein

In Nieuwegein is de vraag ontstaan naar het ontwikkelen van een nieuwe cultuurvisie waarin nadrukkelijk aandacht is voor de rol van cultuur binnen andere beleidsterreinen en maatschappelijke vraagstukken. Doel van de nieuwe visie is te komen tot een integraal beleid, met bijdragen van partijen in het veld en een uitkomst die invulling geeft en/of draagvlak biedt voor de komende bezuinigingen.

Geleverd

In een jonge gemeente als Nieuwegein ligt de culturele traditie nog niet vast in instituten en monumenten, maar is de cultuursector nog volop in ontwikkeling. Die cultuursector staat echter vanuit financieel perspectief onder grote druk. Wij vinden dat de nieuwe cultuurvisie het cultureel ondernemerschap zodanig moet stimuleren dat de artistieke, zakelijke en maatschappelijke waarde van cultuur tot hun recht komen.

Bij de ontwikkeling van de cultuurvisie heeft Berenschot praktische ondersteuning geboden in de procesbegeleiding, productieve uitwisseling en samenwerking met externe partijen en bij het opstellen van een haalbaar uitvoeringsprogramma.

Wij hebben een cultuurvisie voor Nieuwegein als eindresultaat opgeleverd.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?