Informatiebeveiliging op het juiste niveau | Berenschot

Dienst

Informatiebeveiliging en cybersecurity

Wij helpen u de informatiebeveiliging en cybersecurity op het juiste niveau te krijgen. En we zorgen voor een duurzame oplossing voor de langere termijn, waarbij u zelf gemakkelijk het stokje over kunt nemen.

Dreigingen op het gebied van informatieveiligheid nemen toe en de eisen met betrekking tot beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid worden steeds strenger. Dit vraagt om een andere inrichting van de informatiebeveiliging en cybersecurity binnen uw organisatie. U staat hierbij voor een aantal complexe uitdagingen: hoe zorgt u dat uw organisatie voldoet aan de geldende normen? Hoe organiseert u bewustwording en betrokkenheid in alle lagen van de organisatie? En hoe kunt u uw organisatie voorbereiden op een eventuele cyberaanval of systeemuitval?


Wij helpen u de informatiebeveiliging en cybersecurity op het juiste niveau te krijgen. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied en kennen uw sector. Wij zorgen voor een duurzame oplossing voor de langere termijn, waarbij u zelf gemakkelijk het stokje over kunt nemen.

Meer weten over informatiebeveiliging en cybersecurity?

Stel uw vraag via e-mail of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Informatiebeveiligingsscan

De scan biedt inzicht in de belangrijkste acties die u moet ondernemen op het gebied van informatieveiligheid. Vervolgens dekken wij binnen afzienbare tijd de grootste risico’s voor uw organisatie af.

Inrichting

Wij helpen u bij een goede inrichting van uw informatiebeveiligingsorganisatie, inclusief de bestuurlijke verankering. Denk hierbij ook aan het coachen van uw CISO en het in gang zetten van bewustwordingsacties. Verder zorgen we dat processen als risicomanagement op een juiste wijze zijn ingericht. En implementeren we graag de ISO 27001, NEN 7510 of de BIO voor u.

Cybercrisismanagement

Daarnaast helpen we u op het gebied van cybercrisismanagement.