Heb jij klimaattalent? | Berenschot Klimaattalent

Energie

Werken bij Klimaattalent

Vind jij het ook tijd om klimaatambities waar te maken en de energietransitie te versnellen? Kom dan in beweging.

Een kickstart van je carrière

Wil jij de transitie naar een duurzaam Nederland versnellen en jezelf blijven ontwikkelen? Wil je ervaring opdoen in verschillende rollen en direct het verschil maken bij een (semi)-publieke organisatie? Dan ben je bij Berenschot Klimaattalent op de juiste plek! Vanuit Berenschot Klimaattalent help jij gemeenten, provincies, ministeries, netbeheerders en belangenorganisaties met het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame plannen, acties en activiteiten.

Direct impact maken

Wij bieden jou een uitdagende baan in een leuk team van gemotiveerde starters. Vanuit Berenschot Klimaattalent ga je aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. De opdrachten zijn divers, maar hebben één ding met elkaar gemeen: ze vragen om talent met een goed werk- en denkniveau, een flinke dosis oplossingsgerichtheid en enthousiasme. Hiernaast volg je een ontwikkelprogramma waarin de focus ligt op het ontwikkelen van professionele vaardigheden zoals project-, proces- en stakeholdermanagement en inhoudelijke kennis van uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken.

 

Afwisseling en uitdaging

Gemiddeld doe je als klimaattalent in drie jaar tijd vijf verschillende opdrachten. Daarbij duurt een opdracht zes tot twaalf maanden. Je krijgt zo de kans om diverse rollen te vervullen, verschillende organisaties te leren kennen en te ontdekken welke duurzaamheidsvraagstukken goed bij je passen. Naast jouw werk voor een opdrachtgever draag je ook actief bij aan de organisatie en ontwikkeling van Berenschot Klimaattalent.

 

Werken in een divers team

Je komt terecht in een team van mensen met verschillende achtergronden en persoonlijkheden. Dat vinden we belangrijk omdat je veel van elkaar kunt leren en omdat we zo verduurzamingsvraagstukken op verschillende manieren kunnen belichten. Tijdens ontwikkeldagen bespreken we de ervaringen en perspectieven die we opdoen in onze opdrachten. Zo doe je in jouw drie jaar als Klimaattalent niet alleen kennis op vanuit je eigen opdrachten, maar krijg je een breed beeld van wat nodig is om duurzaamheidstransities te versnellen en hoe je hieraan kunt bijdragen.

Dit ga je doen

Wat ga je doen?

Focus op duurzaamheidstransities

Met Klimaattalent versnellen we duurzaamheidstransities. Iedere opdracht gaat dan ook om verduurzaming. Daarbinnen focussen we ons op vier transitievraagstukken.

Energietransitie

We maken de overstap van fossiele naar duurzame energie. Dat brengt allerlei vragen met zich mee, zoals het oplossen van netcongestie, het opwekken van hernieuwbare energie en het sturen op een sociale en rechtvaardige energietransitie.

Klimaattalent Zebaish werkte als beleidsmedewerker windenergie op zee bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze organiseerde omgevingssessies om potentiële locaties in beeld te brengen waar wind op zee kan aanlanden. Door het brede speelveld zoals provincies, natuurorganisaties, netbeheerders en gemeenten te betrekken, bracht ze de diverse belangen in kaart om te werken aan win-win proposities!

Klimaattalent Nienke werkte als projectmedewerker energiearmoede bij de Gemeente Nieuwegein. Ze vormde beleid om een doelgroep met minder draagkracht te ondersteunen en zorgde voor de vertaling van beleid naar uitvoering. Door te beredeneren vanuit het perspectief van de inwoner zette ze concrete stappen en versnelde ze isolatieopgave van de gemeente!

Klimaattalent Leon werkte als projectcoördinator bij Techniek Nederland. Hij schreef mee aan een programma voor de grootschalige uitrol van de hybride warmtepomp. Door zich kritisch op te stellen, bracht hij scherpte aan in dit programma en droeg hij bij aan het versnellen en opschalen van de installatie van de hybride warmtepomp in de gebouwde omgeving!

Circulaire economie

We gaan van een lineaire naar een circulaire economie. Dat betekent dat we zuiniger moeten omgaan met grondstoffen, kringlopen sluiten en veel meer hergebruiken. Wij werken onder meer aan het circulair maken van de economie, de energietransitie en gebiedsontwikkeling.

Klimaattalent Laura werkte als adviseur circulaire gebiedsontwikkeling bij de Provincie Utrecht. Ze onderzocht wat de kansen zijn om circulaire gebiedsontwikkeling aan te jagen. Door middel van praktische handvaten en een vertaalslag op de circulaire handreiking zorgde ze ervoor dat de provincie een goede eerste stap kan zetten in het stimuleren en uitvoeren van circulaire gebiedsontwikkeling!

Klimaattalent Robert werkte als beleidsadviseur circulaire economie bij de Gemeente Ede. Hij maakte inzichtelijk hoe de gemeente werkt aan de transitie naar een circulaire economie. Door een advies uit te brengen over hoe de gemeente circulair economiebeleid kan ontwikkelen, zorgde hij ervoor dat circulariteit integraal wordt meegenomen in het beleid van de gemeente!

Gemeenten

Duurzame mobiliteit

We gaan naar een zero emissie mobiliteitssysteem. Dat doen we vanuit de trias mobilica: eerst het reduceren van CO2-uitstoot in mobiliteit door het verminderen van onnodige reisbewegingen, vervolgens het veranderen naar duurzamere en alternatieve vervoersmiddelen en tot slot het verschonen van bestaande vervoersoplossingen.

Klimaattalent Thomas werkte als stakeholdermanager voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze rol ondersteunde hij, samen met collega's van Berenschot, het ministerie bij het betrekken van sectorpartijen bij de vorming van de nieuwe hoofdrailnetconcessie. Door de partijen samen te brengen zorgde hij dat alle belangen werden meegenomen in de grootste vervoerconcessie van Nederland!

Klimaattalent Cas werkte als adviseur duurzame mobiliteit bij het Interprovinciaal Overleg (IPO). Daar werkte hij aan de provinciale lobby voor de kilometerheffing en het opzetten van landelijke ondersteuning voor de regionale mobiliteitsprogramma's. Door intensief samen te werken met onder andere het ministerie van infrastructuur en waterstaat, VNG en de provincies zelf ontwikkelde hij breed gedragen beleid!

Provincies

Klimaatbestendige leefomgeving

Naast het tegengaan van klimaatverandering werken we ook aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. We houden ons onder meer bezig met klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening en milieuvraagstukken.

Klimaattalent Simone werkte als beleidsadviseur Waterveiligheid mee bij de Unie van Waterschappen. Ze behartigde de belangen van de waterschappen en stimuleerde kennisuitwisseling en samenwerking. Ze diepte bestaande onderwerpen uit en zorgde met een frisse blik voor nieuwe ideeën!

Netbeheerders

Waarin ga jij je ontwikkelen?

Vanuit Klimaattalent begeleiden we jouw persoonlijke ontwikkeling met een ontwikkelprogramma op maat. Dit programma duurt drie jaar, waarin je verschillende modules doorloopt. Om de week heb je een gezamenlijk ontwikkeldag op vrijdag. Daarnaast is er een ontwikkelcoach die jou individueel begeleidt. Na het derde jaar ben je klaar voor de volgende stap in je carrière, binnen of buiten Berenschot.

Ontwikkeldag

De ontwikkeldagen bestaan uit verschillende onderdelen:

  • Trainingen: om vaardigheden op te doen die je meteen kunt toepassen in jouw werk.
  • Masterclasses: om meer kennis te krijgen over onder meer de werking van het openbaar bestuur en verschillende duurzaamheidstransities.
  • Werkbezoeken: om de opdrachten te leren kennen waar andere klimaattalenten aan werken.
  • Intervisie: gestructureerde gesprekken om samen uitdagingen en lastige situaties in je dagelijks werk te bespreken.

Ontwikkelcoach

Bij Klimaattalent krijg je een ontwikkelcoach toegewezen waarmee je een plan maakt voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Hierin breng je focus aan op de punten waar jij je in wilt ontwikkelen en bespreek je hoe je dat in de praktijk gaat brengen. Ook bespreek situaties die je tegenkomt in je werk.

Hoe draag je bij aan Klimaattalent?

Klimaattalent organiseren we samen. Dat betekent dat je als klimaattalent meewerkt aan activiteiten om onszelf te blijven verbeteren, te groeien en zo veel mogelijk impact te maken. Hierbij kun je denken aan het bepalen van de strategie en thema’s waaraan we werken, maar ook onze communicatie, sales en werving van nieuwe klimaattalenten doen we zelf. Voor teambuilding gaan we samen op educatieve reisjes; we verruimen bijvoorbeeld ons perspectief op duurzaamheidsvraagstukken op het jaarlijkse duurzaamheidsforum Springtij en we leren meer over de Europese context van bestuur in een 24-uurs in Brussel. Door het jaar heen trekken we deze gezelligheid ook door bij het Berenschot cabaret, kerstdiner, de vrijmibo en de semi-sportieve teamuitjes!

Wil je de klimaattalenten ontmoeten? Kijk dan op onze even voorstellen pagina.

Heb jij klimaattalent?

Vind jij het ook tijd om klimaatambities waar te maken en de energietransitie te versnellen? Kom dan in beweging. Solliciteer direct!