Regionale energietransitie en warmtetransitie | Berenschot

Dienst

Regionale energie- en warmtetransitie

Decentrale overheden hebben de taak gekregen om samen met partners een Regionale Energiestrategie (RES) of Transitievisie Warmte (TVW) vorm te geven. Wij helpen bij het realiseren van de regionale energietransitie en warmtetransitie.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Met het presenteren van het Klimaatakkoord in juni 2019 hebben decentrale overheden, samen met hun partners, een belangrijke taak gekregen in het realiseren van de regionale energietransitie warmtetransitie. Werkt u bij een gemeente, provincie of waterschappen? Dan heeft u er veel nieuwe taken bijgekregen, zoals het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW).

Nog niet alles is in beton gegoten, maar de koers voor de komende dertig jaar is bepaald. Vanaf nu staat de realisatie voorop. Tegelijkertijd zijn er genoeg uitdagingen die het verwezenlijken van de ambities bemoeilijken. De opgaven zijn nieuw en de vereiste samenwerking voelt nog niet direct vertrouwd. Vaak hebben overheden en partners nog onvoldoende beeld bij de gemeenschappelijke belangen, hun eigen positionering én de mogelijkheden tot sturing.

Wij helpen op regionaal en lokaal niveau in de uitvoering van de energie- en warmtetransitie. Dat doen we op basis van grondige kennis van het energiesysteem, uitstekende procesvaardigheden, ervaring met dealmaking en het werken in politiek-bestuurlijke en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Wat we bieden

Onze oplossingen

Regionale Energiestrategie

We kunnen u met alle facetten van de RES ondersteunen. We helpen met het vormgeven en begeleiden van het RES-proces, we bepalen samen met u de inhoud van de RES en de RSW, we begeleiden de onderhandelingen over de RES én we zorgen voor de ontwikkeling en implementatie van een uitvoeringsprogramma. Al onze ervaringen en contacten uit de verschillende RES-regio’s en bij het Nationaal Programma RES zetten we graag voor uw regio in.   

Transitievisie Warmte en warmtenetstrategieën

De verduurzaming van de warmtevraag van alle woningen en gebouwen binnen uw gemeentegrenzen is een complexe opgave. Wij helpen u graag bij het opstellen van uw Transitievisie Warmte, de ontwikkeling van een warmtenetstrategie of een aanpak voor een specifieke wijk of doelgroep.

Dealmaking

Wij begeleiden besluitvormingsprocessen in regio's. Met grote zorgvuldigheid, en zonder het einddoel uit het oog te verliezen, verbinden we partijen, inhoud en besluitvorming aan elkaar. Van het opstellen van de businesscase tot aan de besluitvorming in de gemeenteraad, wij zorgen voor de begeleiding.

Inrichting voor de warmtetransitie

De warmtemarkt is enorm in beweging. Publieke en private partijen zijn zich aan het heroriënteren en parallel wordt de nieuwe Warmtewet ontwikkeld. Wij helpen u graag om in dit bewegende krachtenveld positie te bepalen en ook een rol te pakken.

Energiesysteem vraagstukken

Ontwikkelingen als de RES en de TVW doen een beroep onze infrastructuur en daarmee ook op de netbeheerders. Het agenderen van knelpunten en de positionering van netbeheerders is van groot belang voor het slagen van de transitie. Wij helpen u graag om een visie op de energie-infrastructuur te ontwikkelen, dan wel het omgevingsmanagement rondom de ontwikkeling van die infrastructuur in te richten.