Dealmaking in de warmtetransitie | Berenschot

Dienst

Dealmaking in de warmtetransitie

Voor het duurzaam verwarmen van de gebouwen in stad en regio zijn concrete (samenwerkings)afspraken onontbeerlijk. Wij helpen en ontzorgen gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven hierbij.
Afbeelding - Dealmaking in de warmtetransitie

Constructief samenwerken in de warmtetransitie

Nederland staat voor een zeer uitdagende opgave: zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen moeten vóór 2050 van het aardgas af. Voor bestuurders en werknemers van gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven is deze opgave nieuw en complex. Het betreft een ingewikkeld samenwerkingsvraagstuk, waarbij veel partijen met verschillende rollen en belangen samen de oplossing kunnen vormen. De intenties zijn er, maar met de standaard manier van werken en de gebruikelijke snelheid zijn de ambities voor 2050 niet haalbaar.

Dus is een versnelling nodig. Daarbij is het zaak dat betrokken organisaties inhoudelijke expertise en kunde opbouwen rond techniek, financiën, governance, ruimtelijke ontwikkeling en juridische zaken, maar ook worden opgeleid om klaar te zijn voor de toekomst. Daarnaast moet de samenwerking tussen betrokken partijen gestimuleerd en gefaciliteerd worden, waarbij bewoners een belangrijke stem moeten krijgen. Alleen wanneer met al deze facetten rekening wordt gehouden, kan dealmaking in de warmtetransitie tot stand komen en zetten partijen daadwerkelijk hun handtekening.

Overkoepelende set of specifieke afspraken

Wij beschikken over ruime ervaring in warmtetransitietrajecten en heeft veel aansprekende resultaten geboekt bij bestuurlijke vraagstukken rond samenwerking en governance tot financiële en juridische vraagstukken. Samen met de betrokken partijen werken we, met een uniek team van procesadviseurs en inhoudelijke experts, op transparante wijze toe naar een (samenwerkings)overeenkomst, met onderliggende transparante businesscase. Dit kan een overkoepelende set van samenwerkingsafspraken zijn of juist concrete overeenkomsten voor specifieke gebieden. Met het oog op de specifieke context van iedere organisatie, leveren we altijd een adaptieve, tailor-made aanpak die daarbij aansluit.

Wat we bieden

Afspraken voor de uitvoering

Om concrete afspraken te maken over de uitvoering van uw warmteplannen, kunnen wij u ondersteunen met de volgende producten:

  • Helder proces- of programmaplan​
  • Samenwerkingsovereenkomst​
  • Specifieke gebiedsovereenkomst​
  • Transparante, gebruiksvriendelijke businesscase​ (warmtenet)
  • Participatieplan of -programma​
  • Financieringsarrangement​
  • Beleidsontwikkeling (doorontwikkeling Transitievisie Warmte)​
  • Rijksbetrokkenheid/-lobby
Inzichten

Gerelateerde inzichten